Kvalitetsgaranti

Vi ger 5 års all-inclusive-garanti på kompletta paket köpta hos Krokverkstad (inklusive delar och montering). Garantierna gäller endast reparationer utförda av Krokverkstad AB. Koukkapaja AB ersätter inte reparationer som utförts av tredje part under garantitiden. Garantin gäller på Koukkapaja AB:s samtliga verksamhetsställen.

 

Övriga garantier

Monteringsgaranti 1 år – gäller för övriga arbeten t.ex. rent monteringsarbete, då kunden har med sig egna delar.

Garanti på delar:

Garanti på elsats i 1 år.

Garanti på dragkrok i 2 år.

Garanti på backradar i 3 år, garanti 1 år när du köper delar utan installation.

Garantierna gäller endast reparationer utförda av Krokverkstad AB. Koukkapaja AB ersätter inte reparationer som utförts av tredje part under garantitiden.

Garantin gäller på Koukkapaja AB:s samtliga verksamhetsställen.